مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر کیفری _ زمستان ۹۳
چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #تجدیدنظر
چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۵ 
چاپ اول
#قوه_قضاییه #آموزش_دادگستری_استان_تهران #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۲
چاپ اول
#قوه_قضاییه #آموزش_دادگستری_استان_تهران #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۴
چاپ اول
#قوه_قضاییه #آموزش_دادگستری_استان_تهران #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۳
چاپ اول
#قوه_قضاییه #آموزش_دادگستری_استان_تهران #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

۴۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

۱۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

۲۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ سوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی (با اصلاحات و الحاقات جدید و قوانین مرتبط)
تدوین: جلال طالبی، بهزاد عزتی لطف چاپ دوم - ۱۰۰۰صفحه رقعی - تک‌جلدی با جلد نفیس #قوانین_مرتبط #آرای_وحدت_رویه #نظریه_های_مشورتی #بخشنامه_های_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۶۲۱  
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ دوم

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

درگاه پرداخت غیرمستقیم فاکتور – بانک ملی ۰۱۱۳۶۴۰۱۸۹۰۰۱
لطفا تعداد محصول را برابر مبلغ قابل پرداخت انتخاب نموده و اقدام به پرداخت نمایید. شما برای پرداخت به درگاه بانکی متصل می‌شوید.
۱ تومان
مجموعه آرای قضایی – تجدیدنظر حقوقی – سالانه ۱۳۹۲
چاپ سوم - رحلی - خرداد ۱۳۹۹ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #تجدیدنظر #حقوقی شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۹۵۴
۱۹۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ سوم

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان
رقعی_۱۷۰ صفحه_چاپ اول #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۸۲۶
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

نقد نگارشی آرای قضایی
دکتر محمدرضا خسروی چاپ سوم - ۳۷۶ صفحه - بهمن ۱۳۹۹ قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان #مرکز_آموزش_قوه_قضاییه #دادنامه #رای #آرای_قضایی #قاضی #وکیل #نگارش_رای #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه #نقد_رای #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۴۳    
۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

بهمن ۱۳۹۹

دارد

دارد

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران
رقعی _ ۲۲۴ صفحه _ چاپ اول #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۵۲۷  
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

گفتارهایی در دیوان عدالت اداری ۹۳- جلد اول
رقعی _ ۱۳۹۳ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۵۸۹  
۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

گزیده مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ _ جلد اول
رقعی _ ۱۳۹۲ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۸۱
۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دارد

سال ۱۳۹۵

دارد

مروری بر مسائل اجتماعی ایران خانواده، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ
رقعی _ چاپ اول _ ۱۸۱ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۲۸۲
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

آشنایی با جرم پولشویی (چاپ سوم)
دکتر محمدرضا ساکی مرکز آموزش قوه قضاییه ویراست جدید - به ضمیمه متن کامل ۴۰ توصیه گروه کاری اقدام مالی (FATF) چاپ سوم - ۲۰۷ صفحه - دی ۱۳۹۹ شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۵۶۵
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

چالش های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت
رقعی _ چاپ اول _ ۱۹۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۷۹
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

درآمدی بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری علمی _کاربردی
رقعی ـ ۱۳۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۰۸۷
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲(بایدها و ضرورت ها)
چاپ اول _ رقعی_ ۹۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۲۰۹
۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر کیفری _ سالانه ۹۱
چاپ اول- رحلی - ۴۵۱ صفحه
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #تجدیدنظر #کیفری
چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوقی
چاپ اول _ رقعی _ ۸۷ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۲۴
۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱- قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیلی در دعاوی مدنی
۶۴ صفحه_چاپ اول_نشست های نقد و بررسی آراء قضایی-۱ #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۰۸۴
۲,۵۰۰ تومان
نشست نقد رأی ۲ _ رأی حقوقی هموفیلی ها
نشست های نقد و بررسی آرای قضای پالتویی _ چاپ اول _ ۹۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۰۷۷
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۳

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۳ _ پرداخت دین از جانب غیر مدیون
نشست های نقد و بررسی آرای قضایی -۳ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۰۳۹
۲,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۴

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۴ _ اسید پاشی
نشست نقد رأی_۴ چاپ دوم_۱۰۴ صفحه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۰۷۰
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۵ _ اختلاس
نشست های نقد و بررسی آرای قضایی_۵ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۲۷۷  
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۶ _ قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
چاپ دوم_۸۸ صفحه_پالتویی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۲۵۳  
۸,۰۰۰ تومان
نشست نقد رأی ۷ _ حادثه میدان کاج
نشست های نقد و بررسی آریا قضایی چاپ اول _ پالتویی _ ۱۱۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۴۴۴
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۳

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۸ _ خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار
نشست های نقد و بررسی آراء قضایی چاپ اول _ پالتویی _ ۶۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۲۶۰
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

سال ۱۳۹۳

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۹ _ رها نمودن مصدومین و خودداری از کمک به آن ها
نشست های نقد و بررسی آرای قضایی چاپ اول _ پالتویی _ ۷۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۲۴۶
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۳

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۵ _ جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
نشست های نقد و بررسی آرای قضایی چاپ اول _ پالتویی _۱۰۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۸۶۴
چاپ تمام
نشست نقد رأی ۱۱_ مفهوم عنف در جرایم منافی عفت
چاپ دوم_سال ۱۳۹۴_۴۸ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۰۶۰
۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۴

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۰ _ جرم جعل و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر
چاپ دوم_۱۳۹۴_پالتویی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۵۷۴
۳,۵۰۰ تومان
نشست نقد رأی ۱۲ _ تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید
چاپ اول_۱۳۹۴_پالتویی #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۲۹
۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۴

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۳ _ نقد رأی اصراری درباره آمریت در قتل عمدی
چاپ دوم _ ۱۲۸ صفحه_پالتویی آرای نقد و بررسی _۱۳ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۴۱۱  
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۶ _ معاملات تاجر دردوران توقف و اعتراض ثالث به آن
نشست های نقد و بررسی آراء قضایی چاپ اول _ پالتویی _۷۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۱۷۶
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۴

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۷ _ بررسی فقهی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
چاپ اول _ ۸۲ صفحه _ پالتویی نشست نقد و بررسی آرای قضایی _۱۸ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۰۵۶
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم
چاپ اول _ ۸۴ صفحه _ پالتویی نشست نقد و بررسی آراء قضایی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۹۸۵
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

قانون حمایت از خانواده (علمی _ کاربردی)
چاپ اول _ پالتویی _ ۱۲۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۸۳۳
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

پرسش و پاسخ حقوقی امور مدنی ـ تجاری
چاپ اول ـ ۱۶۰ صفحه ـ سعید دهقان شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۶۲۶      
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

پرسش و پاسخ حقوقی امور اجتماعی
چاپ اول ـ ۱۹۶ صفحه ـ سعید دهقان شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۶۱۹  
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

نگرشی کاربردی به دستور موقت
چاپ اول ـ ۹۶ صفحه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۶۴۰  
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

ارزیابی نظام های قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲
رقعی _ چاپ اول _ ۳۱۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۸۶۲
۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

اشخاص حقوقی: مسئولیت کیفری و آیین دادرسی
دکتر عبدالعلی توجهی  چاپ سوم - ۸۸ صفحه - فروردین ۱۳۹۹ تهیه و تدوین: علی‌اصغر آشوری، مجید صادق‌نژاد #چاپ_سوم #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۸۶
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

فساد در نظام های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۰۷
چاپ اول _ رقعی _ ۲۰۵ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۰۶۳
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱
 •  بررسی وضعیت بودجه قوه قضاییه در پرتو اصول قانون اساسی
 • پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه
 • مبانی قانونی و روشهای جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه
 • خدمات قضایی الکترونیک با تأکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران
 • مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار
 • فرآیند اعمال اصل ۱۷۰ قانون اساسی از سوی مراجع قضایی
 • نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس بر مصوبات دولتی
چاپ اول _ رقعی _ ۲۸۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۸۲۴
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ دیوان عدالت اداری _ سالانه ۹۲
چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #شعب_دیوان_عالی#کیفری
چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۴ _ اصل ۱۶۷ و جواز استناد به فقه در پرونده های جزایی
چاپ اول _ ۹۲ صفحه_ پالتویی نشست نقد و بررسی آرای قضایی _۱۴ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۴۰۴
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۴

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۲
 • استقلال مالی قوه قضاییه
 • مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار
 • گزارش پژوهشی تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه
 • نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضاییی _ بررسی موردی کشورها
 • راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت
 • آسیب شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه
 • آشنایی با نظام قضایی روسیه
چاپ اول _ رقعی _۳۱۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۸۴۸
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۳
 • مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی
 • جرم سیاسی در حقوق تطبیقی
 • حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه قضاییه _ اصل ۱۲۶
 • مبانی قانونی و روشهای جذب و آزموزش قضات محاکم اداری در فرانسه
 • رابطه رویه قضایی  قانون
 • بررسی عملکرد قوه قضاییه و گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
 • معیارهای تمایز قرارداد اداری از سایر قراردادها و مرجع صالح رسیدگی
چاپ اول _ رقعی _۲۵۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۹۹۲
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۴
 • بررسی رابطه ریاست قوه قضاییه و سازمان های تابعه
 • حقوق و خط مشی (سیاست) در تهیه لوایح قضایی
 • مسئولیت پزشک
 • نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات توسط مقام اداری
 • امکانسنجی دستیار قضایی در ایران، فرانسه و آمریکا
 • قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی
چاپ اول _ رقعی _۲۵۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۰۱۸
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۵
 • ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری
 • نظام حقوقی کانون وکلا
 • جرایم علیه حقوق اساسی ملت
 • قلمرو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و جواز استناد به فقه در پرونده های جزایی
 • مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی
 • آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین
چاپ اول _ رقعی _۳۶۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۳۱
۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۶
بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی نقض تعهدات قرار دادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی دسترسی به کمک های حقوقی درباره قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ چاپ اول _ رقعی ۳۲۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۴۸
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۷
 • تحلیل فقهی و حقوقی شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین
 • درآمدی بر مسئولیت قوه قضاییه در «احیای حقوق عامه»
 • با تأکید بر وظایف سامان ها  و نهادهای عمومی
 • نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری
 • نظام ارتقاء و ترفیع قضات دادگاه های فرانسه
 • نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه
 • امکان یا عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست
چاپ اول _ رقعی ۳۱۳ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۶۲  
۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۸ _ قلمروی ضمان درک بایع
نشست های نقد و بررسی آراء قضایی چاپ اول _ پالتویی_ ۸۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۰۴۹
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

مطالعه موردی مسائل حقوقی موجر و مستاجر (چاپ چهارم)
حسین اعظمی چهاربرج اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ چهارم - دی ۱۳۹۹ - ۱۴۴ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۶۴  
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۵

دارد

دارد

دعاوی تخلیه و اجاره بها
حمیدرضا محمدباقری اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ هفتم - شهریور ۹۹ - ۱۲۰ صفحه #اداره_کل_آموزش #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۳۲۲
۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ هفتم

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

مستثنیات دین در حقوق ایران؛ نگرشی کاربردی 
نویسنده: رضا شاه‌حسینی انگاسی چاپ سوم - ۱۲۸صفحه - خرداد۱۳۹۹ #مرکز_آموزش_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۶۷
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

در شعاع عدالت _ روایت زندگانی قاضی محمد آقا ناصری صالح آباد
مجموعه در شعاع عدالت روایت زندگانی قاضی پیشکسوت ایران، درآمدی به تاریخ شفاهی دادگستری کشور و معیاری برای ارزیابی میزان تفاوت ها و شباهت های نسل امروز و نسل گذشته قضات و الگویی برای سبک زندگی قضات جوان است. این مجموعه در عین حال نماینگر آهنگ شتابان حرکت نظام اجتماعی و قضایی ایران در مسیر پیشرفت و تکامل است. #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۲۷
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضاییه
چاپ اول_ رقعی _ ۱۳۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۳۳۹      
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دارد

دارد

راهبردهای پیشرفت قوه قضاییه در بیانات رهبر معظم انقلاب
چاپ دوم - ۱۶۷صفحه ویرایش دوم - اردیبهشت۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۹۳
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

در شعاع عدالت _ روایت زندگانی قاضی سمسارزاده
مجموعه در شعاع عدالت روایت زندگانی قاضی پیشکسوت ایران، درآمدی به تاریخ شفاهی دادگستری کشور و معیاری برای ارزیابی میزان تفاوت ها و شباهت های نسل امروز و نسل گذشته قضات و الگویی برای سبک زندگی قضات جوان است. این مجموعه در عین حال نماینگر آهنگ شتابان حرکت نظام اجتماعی و قضایی ایران در مسیر پیشرفت و تکامل است. #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۳۴
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹/۴/۲) با اصلاحات
چاپ دوم_ -۱۰۴ صفحه_رقعی مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۶۱۲
۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

کتابخوان طاقچه

مجموعه قوانین اساسی _مدنی همراه با نظریه های مشورتی
جیبی _ ۵۲۰ صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۳۶۰
۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

مجموعه قوانین آیین دادرسی در امور مدنی + قانون و آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف 
۴۴۰صفحه - جیبی - زمستان۱۳۹۸ #انتشارات_قوه_قضاییه #آیین_دادرسی_مدنی شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۳۸۴
۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ دوم

تیر ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی – تجدیدنظر حقوقی – بهار ۱۳۹۳
چاپ دوم - رحلی - خرداد ۱۳۹۹
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #تجدیدنظر #حقوقی
۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

تیر ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ شعب دیوان عالی حقوقی _ بهار ۹۳
چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #شعب_دیوان_عالی#کیفری
چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ شعب دیوان عالی کیفری _ بهار ۹۳
چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #شعب_دیوان_عالی#کیفری
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۸
درباره لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی درآمدی بر تفسیر قضایی در حقوق عمومی شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب و کار ایران ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از نحوه صدور ارای قضایی تجاری در کشورهای بالکان چاپ اول _ رقعی ۳۵۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۴۸۳
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۹
حل و فصل اجباری اختلاف از طرق غیر قضایی جایگاه استناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح  قوانین توسعه مفهوم ذی نفع در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری چاپ اول _ رقعی ۳۵۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۶۰۵
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

گزیده مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳_ جلد دوم
رقعی _ ۱۳۹۳ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۸۱
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دارد

سال ۱۳۹۶

دارد

مطالعه تطبیقی مصونیت دولت، دکترین عمل دولت و صلاحیت محاکم داخلی
چاپ اول_ رقعی _ ۱۱۲ صفحه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۶۲۹  
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

تحقیقات مقدماتی در سوانح هوایی (به انضمام، قوانین، کنوانسیون ها و ضوابط مرتبط)
رقعی _  ۳۳۶ صفحه _ چاپ اول #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۱۰
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۰ _ امکان اجرای قصاص در اسیدپاشی
چاپ اول_ ۸۴ صفحه _ پالتویی نقد و بررسی آرا قضایی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۶۵
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۱ _ قوانین حاکم بر جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
چاپ اول_ ۷۲ صفحه_پالتویی نشست نقد و بررسی آراء قضایی_۲۱ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۷۲
۴,۰۰۰ تومان
نشست نقد رأی ۲۲ _ اختلاس و پولشویی
چاپ اول_ ۱۰۸ صفحه_پالتویی نشست نقد و بررسی آراء قضایی _۲۲ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۲۸۵
۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۴ _ قتل عمد و دفاع نامتناسب
چاپ اول_۵۴ صفحه_پالتویی نشست نقد و بررسی آراء قضایی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۶۹۸
۳,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۵ _ کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
نشت های نقد و بررسی آراء قضایی چاپ اول _ پالتویی _ ۶۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۹۶
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۶ _ شمول یا عدم شمول تبصره یک ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری
چاپ اول_ ۹۰ صفحه_پالتویی نشست نقد وبررسی آراء قضایی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۸۹
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأ ی۲۷ _ تشخیص نوع قتل
چاپ اول _ ۹۰ صفحه _پالتویی نشست نقد و بررسی آراء قضایی _۲۷ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۴۷۶
۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگی‌های قضایی
گزارش نشست علمی چاپ سوم - ۱۱۴صفحه - فروردین۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۹۷۱
۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۱۹ _ تعارض قاعده فراش و نتیجه آزمایش DNA
چاپ اول _ ۶۶ صفحه _ پالتویی نقد و بررسی آرای قضایی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۴۵۲
۳,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۳ _ قرائن وامارات قضایی مستند علم قاضی
نشست های نقد و بررسی آراء قضایی چاپ اول_ پالتویی_ ۵۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۷۰۴
چاپ تمام

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

نقد آراء ورشکستگی – چاپ دوم
محقق: کورش کاویانی چاپ دوم - ۹۶ صفحه پالتویی - دی ۱۳۹۹
#ورشکستگی #تاجر #رویه_قضایی #اعتراض_ثالث #مهلت_اعتراض #دفاتر_تجارتی #صورتحساب_دارایی #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی
رقعی _ ۲۰۰ صفحه _ چاپ اول #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۹۶۴
۱۰,۰۰۰ تومان

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

حقوق مسئولیت مدنی (جلد اول)
ایرج بابایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی چاپ چهارم - ۳۲۰ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #مسئولیت_مدنی #جبران_خسارت_مالی #خسارت_جانی #خسارت_معنوی #خسارت_تاخیر_تادیه #ماده_۵۲۲ #ارش #هزینه_درمان شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۴۸۵
۴۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

فروردین ۱۴۰۰

دارد

دارد

مجموعه آرای موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رقعی _ ۹۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۲۶۶
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر – جیبی – دکتر حسین ذبحی
حسین ذبحی ۳۶۰ صفحه - جیبی - آذر ۱۳۹۹ چاپ سوم - قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان #انتشارات_قوه_قضاییه #کتاب_جیبی #قوانین #مقررات #مواد_مخدر #روان_گردان #اعتیاد #درمان #خشخاش #کوکا #تریاک #آرای_وحدت_رویه #نظریه_های_مشورتی #بخشنامه_های_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۰۰۳
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ سوم

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ دیوان عدالت اداری _ تابستان ۹۳
چاپ اول- رحلی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #شعب_دیوان_عالی#کیفری شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۳۰۳
چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر کیفری _ تابستان ۹۳
چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #تجدیدنظر
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱۱_ حقوق عمومی
نظام حقوقی دیریت دستگاه قضایی _ مطالعه تطبیق _ جایگاه و صلاحیت دادستان نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه اصلاحات قضایی در چین: درس هایی از شانگهای چاپ اول _ رقعی ۲۴۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۲۷۳
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی
نویسنده: حسین اقدامی و همکاران رقعی - جلد نفیس - ۴۷۸صفحه چاپ هشتم - فروردین ۱۳۹۹ چاپ نهم - آبان ۱۳۹۹ چاپ دهم - اسفند ۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۱۸
۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ دهم

اسفند ۱۳۹۹

دارد

دارد

استقلال و بی‌طرفی قضات، دادستان‌ها و وکلا
ترجمه آزاده عبدالله‌زاده ویراستار: دکتر احمد مرکزمالمیری چاپ دوم - ۷۲صفحه - فروردین ۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۰۱۳
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

نمونه سوالات آزمون های کارآموزی قضایی _جلد اول
رقعی_۱۳۰ صفحه_جلد اول #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت #اداره_کل_آموزش شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۰۳۷
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی کارا – قواعد مسئولیت مدنی
ترجمه: علیرضا شکوهیان، حامد ادریسیان ناظر علمی: مجتبی قاسمی چاپ دوم - ۱۲۸صفحه - فروردین۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۱۷۴
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی
رحلی _ ۲۱۸ صفحه _ چاپ دوم #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۴۳۳  
۲۳,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

تحلیل و آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان
رقعی _ ۴۲۰ صفحه _ چاپ اول #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۴۵۷
۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

حسن نیت در قراردادها (با رویکردی فقهی)
چاپ اول_ رقعی - ۳۲۰ صفحه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۰۱
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

قانون مجازات اسلامی با اعمال اصلاحات جدید کاهش مجازات حبس 
با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ ۴۴۸صفحه - جیبی - تیر۱۳۹۹ #کاهش_مجازات_حبس #نحوه_اجرای_احکام_حدود #نحوه_اجرای_احکام_دیات #نحوه_اجرای_مجازات_ها #آرای_وحدت_رویه #نظریه_های_مشورتی #بخشنامه_های_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۶۲
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ دوم

تیر ۱۳۹۹

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

قوانین تنقیح شده کاربردی

کتابخوان طاقچه

قانون آیین دادرسی کیفری _ جیبی
چاپ اول_ جیبی_۴۳۲ صفحه مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه ۹۷۸-۶۰۰-۴۸۰-۰۵۲-۵
چاپ تمام

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قانون مدنی
رقعی _ ۳۱۱ صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۷۹
۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه قوانین و مقررات (کاربردی) شهرداری
جیبی _ ۴۴۷ صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه قوانین و مقررات موجر و مستاجر
جیبی _ ۱۴۴ صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۸۵-۵۳-۷
۶,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوقی جدید ـ دوجلدی 
چاپ سوم - دوجلدی - زمستان۱۳۹۸ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک جلد ۱: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۰۰ شابک جلد ۲: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۱۱۷
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد نفیس

چاپ سوم

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه مقالات حقوق خصوصی به همراه نقد آراء وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چاپ دوم _ رقعی _ ۲۸۰ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۲۲۳
۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱۰ _ حقوق خصوصی
صدور قرار ابطال دادخواست باتکیه بر رویه محاکم مهارت های مذاکره و مصالحه به منظور حل تعارض بین طرفین دعاوی نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم قاعده فراش و شناسایی باآزمایش دی.ان.ای  اثبات نسب چاپ اول _ رقعی ۲۸۸صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۷۵۹
۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۶

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱۲_ حقوق عمومی
صلاحیت مقررات گذاری قوه قضاییه و نظارت بر آن نظام حقوقی هماهنگی و انتظام میان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نهادهای بین المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضویت یا همکاری مفهوم و شاخص های دعاوی خرد اداری ایجاد هیأت های رسیدگی به شکایات استخدامی در دستگاه های دولتی تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در پرتوی رأی صادره در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) چاپ اول _ رقعی ۲۴۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۱۳۰
۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز _رقعی
رقعی _ ۱۴۳ صفحه_ چاپ سوم مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۴۲۱
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
چاپ دوم _رقعی _ ۳۲۸ صفحه مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۰۳
۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز _جیبی
جیبی_۱۹۲ صفحه_ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه
۸,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷)
جیبی _ ۱۱۲صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۰۰
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه قوانین وکالت و مشاوران حقوقی
جیبی _ ۲۲۴ صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۱۷
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

شاخص های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب و کار
رقعی _ چاپ اول_ ۲۵۶ صفحه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۹۴
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

ارزیابی کیفیت نظام های قضایی کشورهای اروپایی
چاپ اول _ وزیری_ ۱۸۳ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۶۳
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

آسیب‌شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران
دکتر حمید بهره‌مند چاپ سوم - ۲۸۰صفحه - اردیبهشت۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۲۳۵
۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ – توجهی
دکتر عبدالعلی توجهی چاپ اول _ ۳۰۰ صفحه _وزیری #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۱۹۰
۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه قوانین نظام صنفی
رقعی _ ۶۳۲صفحه _ چاپ اول مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۴۹
۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور – با اصلاحات و الحاقات
چاپ دوم - مرداد ۹۹ - ۴۱۶صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۷۰۹
۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ دوم

مرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چاپ اول_ جیبی_۱۱۱صفحه مجموعه قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۸۶
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری
تدوین: رحیمی دهسوری وزیری_۷۲۰ صفحه_چاپ اول #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۳۷۲
۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

طلاق قضایی در فقه، حقوق و رویه قضایی
چاپ دوم _ رقعی _ ۹۶ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۴۸۸
۹,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قانون تجارت
۳۰۴صفحه - جیبی - زمستان۱۳۹۸قوانین و مقررات #انتشارات_قوه_قضاییه #حقوق_تجارت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۷۵۴
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ دوم

تیر ۱۳۹۹

دارد

دارد

کتابخوان طاقچه

تحقیقات قضایی ۱۳_ نظام قضایی
نشست علمی: چالش های ساختاری _ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران نشست علمی: بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم انداز بین الملی ارتقای کیفیت نظام های قضایی گزارش پژوهشی: تحلیلی مقایسه ای وضعیت استان های کشور: در سال ۱۳۹۳ گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات چاپ اول _ رقعی ۳۰۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۲۴
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱۴_ محاکم
گزراش پزوهشی: نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن گزارش نشت علمی: استناد به سیاست های کلی نظام در آراء دیوان عدالت به کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی مطالعات تطیقی: قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشور در حال توسعه مطالعات تطبیقی: ساختار مراجع اختصاصی شبه قضایی (دیوان های اداری) چاپ اول _ رقعی ۳۰۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۶۳۱
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری
چاپ اول _ رقعی _۱۵۲ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۸۱۵
۹,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
رقعی _ چاپ اول _ ۲۰۲ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۸۳۹
۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

در شعاع عدالت _ روایت زندگانی قاضی ابراهیم بهنام اصل
مجموعه در شعاع عدالت روایت زندگانی قاضی پیشکسوت ایران، درآمدی به تاریخ شفاهی دادگستری کشور و معیاری برای ارزیابی میزان تفاوت ها و شباهت های نسل امروز و نسل گذشته قضات و الگویی برای سبک زندگی قضات جوان است. این مجموعه در عین حال نماینگر آهنگ شتابان حرکت نظام اجتماعی و قضایی ایران در مسیر پیشرفت و تکامل است. #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۰۸۲
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

در شعاع عدالت _ روایت زندگانی قاضی رضا فرج الهی
مجموعه در شعاع عدالت روایت زندگانی قاضی پیشکسوت ایران، درآمدی به تاریخ شفاهی دادگستری کشور و معیاری برای ارزیابی میزان تفاوت ها و شباهت های نسل امروز و نسل گذشته قضات و الگویی برای سبک زندگی قضات جوان است. این مجموعه در عین حال نماینگر آهنگ شتابان حرکت نظام اجتماعی و قضایی ایران در مسیر پیشرفت و تکامل است. #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۷۰
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

شرح و بررسی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶
مولف: حسین ذبحی چاپ دوم - بهمن ۱۳۹۹ وزیری جلد نفیس - ۱۶۰ صفحه قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان #موادمخدر #ماده_۴۵_مواد_مخدر #اعدام #حبس_ابد #تشدید_مجازات_ها #تخفیف_مجازات_ها #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۹۴۵
۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ دوم

بهمن ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست
چاپ اول ۴۶۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۹۶۹
۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

کتابخوان طاقچه

جرایم پزشکی، دارویی و غذایی
محبوب افراسیاب مرکز آموزش قوه قضاییه چاپ چهارم - ۱۶۷صفحه - خرداد ۱۳۹۹ شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۹۱۴
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

ضابطان قضایی – وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها
دکتر جعفر صادق‌منش اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ سوم - ۱۹۲ صفحه وزیری #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۷۱
۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری  
دکتر عبدالعلی توجهی تهیه و تنظیم: علی‌اصغر آشوری - علی ترابی‌پور ناظر علمی: دکتر عبدالعلی توجهی چاپ دوم - ۸۰صفحه - اردیبهشت۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۹۲۱
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه
چاپ اول _ ۳۴۶ صفحه _ رقعی #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۸۱۲
۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار، بیمه و تأمین اجتماعی (۱۳۹۶-۱۳۶۱)
چاپ اول و دوم _ رقعی _ ۲۳۲ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۲۶
۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول, چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصادی، اراضی و شهرسازی (۱۳۹۶-۱۳۶۱)
چاپ اول و دوم _ رقعی _ ۳۲۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۱۹  
۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول, چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول, چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی حاکم بر آن (چاپ پنجم)
جواد بابایی اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ پنجم - دی ۱۳۹۹ - ۳۲۲ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۸۸
۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ پنجم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های مرتبط
چاپ سوم - ۷۵ صفحه - فروردین ۱۴۰۰ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۰۰۶۳۴۶
۹,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه جیبی – جلد ساده

چاپ سوم

فروردین ۱۴۰۰

دارد

دارد

دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی در اماره دین در پرتو رویه قضایی
چاپ اول _  رقعی _ ۹۶ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۰۲۷
۹,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

اجرا و تفسیر قواعد بین المللی در محاکم ملی
رقعی _چاپ اول _ ۱۰۳ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۸۹۱
۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

تحلیلی بر ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر با تکیه بر نحوه اعمال آن در مراجع قضایی
حسین اعظمی چهاربرج اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ سوم - ۱۶۸ صفحه - اردیبهشت ۱۳۹۹ #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۸۸۴
۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

رسیدگی به جرایم منافی عفت – ویراست جدید – چاپ چهارم
مهدی آقایی اداره کل آموزش قوه قضاییه (ویراست جدید بر اساس قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری) چاپ چهارم - ۳۲۰ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۰۱
۴۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی‌گری
مهدی_آقایی اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ سوم - ۱۷۶ صفحه - فروردین ۱۳۹۹ قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۵۶
۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

نگرشی کاربردی به دیات
چاپ چهارم _ رقعی _۲۶۴ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۱۸
۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر کیفری _ پاییز ۹۳
چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #تجدیدنظر
چاپ تمام

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

معیارهای شناسایی شرکت‌های دولتی 
دکتر عباس توازنی‌زاده محمدقاسم تنگستانی چاپ دوم - ۸۰ صفحه - فروردین۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۰۲
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین های حبس در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
چاپ دوم _ ۳۶۰ صفحه _ رقعی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۲۵
۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

اجرای احکام کیفری
احمدرضا عابدی مرکز آموزش قوه قضاییه چاپ پنجم - خرداد ۱۳۹۹ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۴۹
۴۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ پنجم

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

شرح قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) – فرید محسنی
تدوین: فرید محسنی چاپ اول _ رقعی _ ۴۰۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۳۲۴
۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (پنج_جلدی + قاب نفیس)
#آرای_وحدت_رویه #نظریه_های_مشورتی #بخشنامه_های_قوه_قضاییه شابک دوره:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۰۱۰    
۳۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

دارد

مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار، بیمه و تأمین اجتماعی (۱۳۹۶-۱۳۶۱)
چاپ اول _ ۲۱۶ صفحه _رقعی #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۳۷۹
۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی + آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور + نظرات مشورتی اداره کل حقوقی
چاپ چهارم - اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲۸صفحه ویراست جدید - قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان #اجرای_حکم #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه #نظریه_مشورتی #قانون #مقررات #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۸۷
۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

اسفند ۱۳۹۹

دارد

دارد

تسبیب در قتل غیر عمد
چاپ دو م _ رقعی_ ۷۱ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۵۶
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

پیشینه رویه قضایی ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی _ ۳ جلدی
سه جلدی نفیس _ رحلی _ ۱۳۹۷ #انتشارات_قوه_قضاییه
۱۵۵,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ سوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران
چاپ دوم _ قطع رقعی #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

نظریه‌های جرم‌شناسی – فرید محسنی
تدوین: فرید محسنی رقعی _ چاپ اول _ ۴۹۱ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۴۲۳
۵۱,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری (جلد نخست)
چاپ اول _ رقعی #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۵۰۸
۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

محشای قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات
تدوین: احسان مظفری معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران چاپ سوم ۲۸۸ صفحه - فروردین۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۶۱۴
۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی و قضایی
رقعی_ چاپ اول_ ۵۹۲ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۵۵۳
۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

گزارش جامع سلسه نشست های علمی حقوق شهروندی و نسبت آن با قوه قضاییه
رقعی _ چاپ اول _ ۱۱۲ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۴۴۷
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

سال ۱۳۹۸

چاپ اول

دارد

دارد

امور سرپرستی و محجورین کاربردی-قضایی
عبدالرحیم سمسارزاده اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ چهارم - مهر ۱۳۹۹ - ۱۵۲ صفحه رقعی #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۵۹۱
۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

مهر ۱۳۹۹

دارد

دارد

راهنمای حقوقی خرید، فروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش املاک و مستغلات (چاپ پنجم)
حسین اقدامی چاپ پنجم: دی ۱۳۹۹ - ۲۸۰ صفحه (چاپ چهارم: شهریور ۱۳۹۹) #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۳۳۱
۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ پنجم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان (بر اساس سر فصل های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴)
تدوین: امید شهبازی - حسن باوی رقعی _ چاپ اول _ ۴۱۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۴۶۱
۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

تابعیت و تابعیت مضاعف از منظر حقوق بین‌الملل و رویه قضایی ایران
تدوین: محمدصادق فرحدوست وزیری _ چاپ اول _ ۴۰۰ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۶۷۶
۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

حقوق مسئولیت مدنی (جلد دوم)
ایرج بابایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی چاپ سوم - ۳۶۰صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۴۹۲
۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

فروردین ۱۴۰۰

دارد

دارد

مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی
رحلی_۱۳۷۸ صفحه_چاپ دوم #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۰۵۱
۱۹۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ شعب دیوان عالی حقوقی _ پاییز ۹۳
چاپ اول- رحلی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #شعب_دیوان_عالی#کیفری شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۱۹۵
۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوا ن عدالت اداری – چاپ دوم
رقعی _چاپ دوم_ ۱۲۰ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۵۳۹
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

بهمن ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ دیوان عدالت اداری _ پاییز۹۳
چاپ اول- رحلی #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #آرای_قضایی #شعب_دیوان_عالی#کیفری شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۵۴۶
۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

حقوق ثبت کاربردی
حمیدرضا آدابی اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ چهارم - ۳۳۶ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۸۷۷
چاپ تمام

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

پاییز ۱۳۹۸

دارد

دارد

اجرای احکام تطبیقی آیین‌های اجرایی
ترجمه: حمیدرضا سیادت با مقدمه: حسن محسنی معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران چاپ اول _ رقعی _ ۴۵۸ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۶۹۰
۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر حقوقی _تابستان ۱۳۹۳  (تعدادمحدودی‌ازچاپ‌اول)

(تعداد محدودی از چاپ اول این کتاب موجود است با همان قیمت و تخفیف نمایشگاه فروخته می‌شود)

***چاپ اول : ۸۸۰۰۰ تومان*** چاپ دوم - ۶۳۲ صفحه - فروردین ۱۳۹۹ (قیمت چاپ دوم: ۱۱۰/۰۰۰ تومان) #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۳۳۴
۸۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رحلی – جلد نفیس

چاپ دوم

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی – چاپ چهارم (ویراست جدید)
محمد بارانی اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ چهارم - ۲۲۴ صفحه - اسفند ۱۳۹۹ قیمت: ۳۴۰۰۰ تومان #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت #جعل_و_تزویر #جعل_اسناد_رسمی #کلاهبرداری #جعل #جعل_گواهی_پزشکی #جعل_مهر #جزای_عمومی #سند_مجعول #سفید_امضا #اسناد_دولت_های_خارجی #اداره_کل_آموزش #قوه_قضاییه شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۴۴
۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ چهارم

اسفند ۱۳۹۹

دارد

دارد

ورشکستگی به تقصیر و تقلب – چاپ سوم
محمدهادی فضلعلی اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ سوم- ۱۸۴ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۵۱
۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم

مهر ۱۳۹۹

دارد

دارد

صیانت از حقوق عامه در ساختار دیوان عدالت اداری
چاپ اول _ ۲۳۶ صفحه _ رقعی #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۱۳
۲۵,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

آیین دادرسی کیفری
احمدرضا عابدی مرکز آموزش قوه قضاییه ویراست جدید چاپ دوم - ۶۸۰ صفحه وزیری #انتشارات_قوه_قضاییه #مرکز_آموزش_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۶۸۳
۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

زمستان ۱۳۹۸

دارد

دارد

بررسی مبانی فقهی تداخل در قصاص
رقعی _چاپ اول_ ۵۶ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۰۶
۵,۹۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

روش شناسی تحقیق، راهنمای تدوین و نگارش رساله آموزش های پودمانی قضات
رقعی _چاپ اول _ ۱۲۵ صفحه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۷۰
۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی
نویسنده: لیلاسادات اسدی چاپ دوم - ۲۷۲صفحه - اردیبهشت۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #مرکز_آموزش_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۷۵
۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصادی، مالی، اراضی و صنایع (۱۳۹۶-۱۳۶۱)
رقعی _ چاپ اول_۶۶۴ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۸۷۴
۸۳,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱۵_ حقوق عمومی
گزراش پزوهشی: بررسی تطبیقی گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر در جهان و ارزیابی عملکرد آن در ارتباط با ایران گزارش پژهشی: امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی گزارش نشت علمی: بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی گزارش نشست علمی: مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران مطالعات تطبیقی: بودجه ریزی در نظام قضایی (ایالات متحده آمریکا، اوکراین و گرجستان) چاپ اول _ رقعی ۲۳۹ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۷۹۲
۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۷

دارد

دارد

تحقیقات قضایی ۱۶_ سازمان قوه قضاییه
مجموعه شناخت سازمانی
 1. سرمایه انسانی قوه قضاییه
 2. شایستگی های حرفه ای مدیران دفاتر قضایی
 3. فرهنگ سازمانی قوه قضاییه
 • گزارش پژوهشی: اثربخشی آموزش مدیریت استرس در زمینه حرفه ای قضات
 • مطالعات تطبیقی: روش شناسی آموزش قضایی در اروپا
چاپ اول _ رقعی ۴۸۳ صفحه #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۶۳۸  
۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

مجموعه قوانین حقوقی و کیفری – ویژه آزمون قضاوت (دو جلدی)
به سفارش: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه - اداره کل آموزش چاپ پنجم - دی ۱۳۹۹ قیمت دوره دوجلدی: ۱۳۵۰۰۰ تومان #قانون_مدنی #قانون_تجارت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مجازات_اسلامی_تعزیرات #قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشا_اختلاس_کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اصلاحات_الحاقات #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری شابک حقوقی:۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۳۱۵ شابک کیفری:۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۲۶۱
۱۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ پنجم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

۳۹۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

مرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

آرای دادگاه‌های تجدیدنظر, آرای شعب دیوان عالی کشور, آرای شعب دیوان عدالت اداری

شامل آرای ابطالی, شامل آرای وحدت رویه

دارد

دارد

قوانین تنقیح شده کاربردی

حقوق داوری کاربردی (چاپ سوم: ویراست جدید)
نویسندگان: ابوذر جوهری - علی علیدادی با مقدمه‌هایی از: گودرز افتخار جهرمی - مرتضی شهبازی نیا رقعی نفیس - دی ۱۳۹۹ چاپ سوم: ویراست جدید #انتشارات_قوه_قضاییه #داوری #داوری_تجاری شابک:۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۸۵۰
۶۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ سوم

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه عمران، شهرسازی و اسناد (۱۳۹۶-۱۳۶۱)
چاپ اول _ رقعی _ ۶۴۸ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۸۸۱
۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

سال ۱۳۹۸

دارد

دارد

تعدد اعتباری (معنوی) جرم – در رویه قضایی و دکترین
نویسنده: مسعود بسامی چاپ اول - ۱۴۰صفحه - زمستان۱۳۹۸ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۹۲۸
۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

زمستان ۱۳۹۸

دارد

دارد

تعدد جرم – علمی کاربردی 
نویسنده: مسعود بسامی به انضمام آرای دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی چاپ اول - ۱۴۰صفحه - زمستان۱۳۹۸ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۸۰۵
۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

زمستان ۱۳۹۸

دارد

دارد

قانون‌نامه احوال شخصیه شافعیه
نویسنده: جلیل امیدی چاپ اول - ۲۰۰صفحه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۹۵۹
۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد نفیس

چاپ اول

زمستان ۱۳۹۸

دارد

دارد

نگرشی کاربردی به چک (ویراست جدید)
احمدرضا عابدی مرکز آموزش قوه قضاییه چاپ سوم - اردیبهشت ۱۴۰۰ شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۰۰۰
۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ سوم, ویراست جدید

اردیبهشت ۱۴۰۰

دارد

دارد

مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر – حسین رازانی (قطع رقعی)
حسین رازانی ۲۷۲صفحه - رقعی - فروردین۱۳۹۹  چاپ اول #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱
۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

فروردین ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه رای، مطالعات آرای قضایی؛ شماره ۲۰
 
۱۸۲صفحه - اردیبهشت ۱۳۹۹
#قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه رای شماره ۲۱ – مطالعات آرای قضایی، زمستان _۹۶
۲۱۶صفحه - اردیبهشت ۱۳۹۹
#قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
 
۳۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۶ 
چاپ اردیبهشت ۱۳۹۹
#قوه_قضاییه #آموزش_دادگستری_استان_تهران #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

قاچاق کالا و ارز – دکتر عبدالعلی توجهی
تهیه و تنظیم: علی‌اصغر آشوری ناظر علمی: عبدالعلی توجهی چاپ اول - ۱۸۳ صفحه - اردیبهشت۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۷۲۱۴۳
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۹

دارد

دارد

امکان توسعه ضمانت اجراهای غیرکیفری
تهیه و تنظیم: ولی‌اله صادقی ناظر علمی: عبدالعلی توجهی چاپ اول - ۹۲صفحه - خرداد۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۷۲۱۳۶
۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه راهبردپژوهی؛ معاونت راهبردی قوه قضاییه – شماره دوم
چاپ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶۸صفحه تهیه شده در مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول #معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجله حقوقی دادگستری؛ شماره ۱۰۷ – پاییز ۱۳۹۸
چاپ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۷۴صفحه#قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم 
نویسندگان: داود پرچمی، فاطمه درخشان مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول قوه قضاییه چاپ اول - ۱۲۸صفحه - خرداد۱۳۹۹ #معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۸۲۹
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

نظارت شکلی دیوان عدالت بر آرای دادگاه‌های اختصاصی اداری
نویسندگان: محمد پُرسا - حدیثه داودی چاپ اول - ۲۱۶ صفحه - خرداد ۱۳۹۹ #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #اصل_تفکیک_قوا شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۹۳۵
۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی
چاپ اول - ۵۲ صفحه - خرداد ۱۳۹۹ شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۷۲۱۱۲
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

تحول و تکامل حقوق بین‌الملل کیفری – دوجلدی
چاپ اول - ۷۴۲ صفحه در دو جلد - خرداد ۱۳۹۹ #حقوق_جزای_بین_الملل #ICC شابک جلد اول: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۳۰۰ شابک جلد دوم: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۹۶۶
۹۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

خرداد ۱۳۹۹

دارد

دارد

مطالعه موردی کلاهبرداری (ویراست جدید)
شهرام محمدزاده مرکز آموزش قوه قضاییه  چاپ دوم - اردیبهشت ۱۴۰۰ #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۹۷۳
۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم, ویراست جدید

اردیبهشت ۱۴۰۰

دارد

دارد

فصلنامه علمی ـ تخصصی قضاوت، شماره۹۷ـ بهار ۱۳۹۸
مدیرمسئول: احسان مظفری چاپ شهریور ۱۳۹۹ #آموزش_دادگستری_استان_تهران #انتشارات_قوه_قضاییه  
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجله حقوقی دادگستری؛ شماره ۱۰۸ – زمستان ۱۳۹۸
چاپ شهریور ۱۳۹۹ - ۳۱۲صفحه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

حقوق کیفری محیط زیست
محمدرضا ساکی اداره کل آموزش قوه قضاییه چاپ اول - شهریور ۹۹ - ۱۶۸ صفحه #انتشارات_قوه_قضاییه #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۰۴۸  
۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

راهنمای کارکنان کلینیک‌های حقوقی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه چاپ اول - ۴۵۴صفحه - شهریور۱۳۹۹ مترجم: عبدالله تقدسی
۶۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه رای – شماره ۲۲ – مطالعات آرای قضایی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه ۱۹۰ صفحه - چاپ شهریور۱۳۹۹
۳۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

ملاحظاتی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری – چاپ دوم
رسول احمدزاده ـ مجتبی تام با مقدمه دکتر غلامحسین الهام رقعی - ۱۹۲ صفحه چاپ اول - شهریور ۱۳۹۹ چاپ دوم - مهر ۱۳۹۹ #قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۰۷۹
۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

شهریور ۱۳۹۹, مهر ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه راهبردپژوهی تطبیقی؛ معاونت راهبردی قوه قضاییه – شماره سوم
تهیه شده در مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول چاپ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱۲صفحه #معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۸ _ عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین – چاپ دوم
اساتید مدعو؛ محسن اهوارکی، قاسم توکلی، مجتبی نورزاد، یوسف یعقوبی، جعفر افراشی، سید عطاءلله قیصری، مرادی، محمدباقر سروی، محمدباقر قربان‌وند ۵۶ صفحه ـ چاپ دوم ـ آذر ۱۳۹۹ ۵۶ صفحه ـ چاپ اول ـ مهر ۱۳۹۹ شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۰۰۶۹۳ #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه  
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ دوم

آذر ۱۳۹۹, مهر ۱۳۹۹

دارد

دارد

مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۶(دوره چهارجلدی)
چاپ اول _ ۱۸۳۲ صفحه قیمت دوره ۴ جلدی: ۳۵۰۰۰۰ تومان به ضمیمه - نمایه موضوعی - نمایه دستگاهی - فهرست تاریخی #دیوان_عدالت_اداری شامل ۴۴۸ رای هیات عمومی دیوان عدالت اعم از #آرای_وحدت_رویه #آرای_ابطالی و #ایجاد_رویه در سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های مرتبط؛ #وزارت_علوم #وزارت_ارشاد #وزارت_ورزش #هیات_وزیران #وزارت_کشور #وزارت_نفت #وزارت_صمت #وزارت_راه_شهرسازی #وزارت_دفاع #وزارت_دادگستری #وزارت_جهاد_کشاورزی #وزارت_رفاه #وزارت_بهداشت #وزارت_اطلاعات #وزارت_اقتصاد #وزارت_آموزش_پرورش #کمیته_امداد #مجلس_شورای_اسلامی #نظام_مهندسی #شهرداری #شورای_اسلامی_شهر #ریاست_جمهوری #دیوان_محاسبات #بیمه #بنیاد_شهید شابک بخش اول: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۰۱۷ شابک بخش دوم: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۰۳۱
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۹

دارد

دارد

نقد رای – بررسی و نقد آرای برگزیده محاکم دادگستری استان تهران (سال ۱۳۹۸) – چاپ دوم
به کوشش: احسان مظفری، بدیع فتحی تدوین: اداره پژوهش دادگستری کل استان تهران چاپ دوم - ۴۶۳ صفحه - تکجلدی - آذر ۱۳۹۹ #محاکم_حقوقی #محاکم_کیفری #محاکم_خانواده #قرار_نهایی_دادسرا مشتمل بر آرای قضایی با محوریت؛ #تمایز_دفاع_از_دعوا #خسارت_معنوی #تعارض_سند_رسمی_و_عادی #صلاحیت_و_دعوای_اضافی #ابطال_رای_داور #حجیت_نظر_کارشناسی #معیار_جرم_کلاهبرداری #جرم_توهین_به_مامور_دولت #قرار_جلب_به_دادرسی شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۰۸۶
۶۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

آذر ۱۳۹۹, مهر ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه رای – شماره ۲۳- مطالعات آرای قضایی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه ۲۲۴ صفحه - چاپ آبان ۱۳۹۹
۳۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

کودکان آنلاین و حق آنان بر امنیت همه جانبه در فضای مجازی
محمدمهدی بادامی ناظر علمی: محمد عبدالصالح شاهنوش چاپ دوم - ۱۲۸ صفحه - آبان ۱۳۹۹ #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۰۱۶۵۲
۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ دوم

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

۴۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

راهنمای ارزیابی فساد
نویسندگان: برترام آی. اسپکتور - مایکل جانسون - اسوتلانا وینبورن مترجم: سمیه عالی ویراستار علمی: احمد مرکزمالمیری چاپ اول - ۲۸۰ صفحه - آبان ۱۳۹۹ #فساد #قوه_قضاییه #تفسیر_فساد #ارزیابی_فساد #مقابله_با_فساد #مبارزه_با_فساد #روش_شناسی #حکمرانی #پاسخگویی #شفافیت #رویکرد_سندرم_محور #نشانه_های_فساد #سندرم_های_چهارگانه #سندرم_الیگارشی_و_طایفه_سالاری #سندرم_بازار_برتر #سندرم_کارتل_های_نخبگانی #سندرم_مقامات_رسمی_پرنفوذ #راهبردهای_مبارزه_با_فساد #فساد_اداری #رشد_اقتصادی #سازمان_های_مدنی #رسانه_ها #نخبگان #نهاد_حسابرسی #بودجه #خصوصی_سازی #سازمان_شفافیت_بین_الملل شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۰۰۶۱۷
۴۱,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

آسیب‌شناسی فرایند استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با تاکید بر نظام حقوقی ایران
تدوین: عاطفه شیخ‌الاسلامی - مژگان نعمتی ناظر علمی: دکتر شهید شاطری‌پور چاپ اول - ۸۰ صفحه - آبان ۱۳۹۹ #استرداد_دارایی #فساد #امور_مالی #خروج_دارایی #استرداد_مجرمان #مصادره_اموال #همکاری_های_بین_المللی شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۰۱۶۶۹
۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه رای – شماره ۳۰ – مطالعات آرای قضایی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه ۱۶۰ صفحه - چاپ آبان ۱۳۹۹ رقعی - ۳۲۰۰۰ تومان (نسخه کاغذی شماره‌های ۲۴ تا ۲۹ بتدریج منتشر خواهد شد) #تحلیل_آرای_قضایی #تحلیل_حقوقی #رسیدگی_قضایی #نقد_رای #دیوان_عالی_کشور #دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_تجدیدنظر
۳۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
به سفارش: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه قطع پاسپورتی - ۳۲ صفحه دستگاه‌های مشمول: مراجع قضایی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق #حقوق_عامه #دادرسی_عادلانه #دسترسی_به_دادنامه_ها #بانک_آرای_پژوهشگاه_قوه_قضاییه #نظارت_و_ارزشیابی #حفظ_کرامت_و_ارزش_های_انسانی شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۱۱۶
۵,۰۰۰ تومان

کتاب

قطع پاسپورتی

آذر ۱۳۹۹

منبع شناسی دادرسی اداری
۸۰ صفحه _ چاپ اول #کتاب_ها #مقالات #پژوهش‌های_پژوهشگاه_قوه_قضاییه #پژوهش‌های انجام شده در دیوان عدالت اداری #پایان‌نامه‌ها شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۲۴۲۱۷
۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آبان ۱۳۹۹

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۲۹ _ مرجع صالح رسیدگی به جرم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در حجم عمده
۴۸ صفحه پالتویی - چاپ اول - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۶۰۰۰ تومان شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۲۴۲۷۹ #قاچاق #ماهواره #تفسیر_به_نفع_متهم #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۳۰ _ نحوه جبران خسارت وارده به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه ۵۶ صفحه پالتویی - چاپ اول - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۷۰۰۰ تومان #حقوق_جزا #تامین_خسارت #تورم #تعیین_خسارت #زمان_اجرای_حکم
۷,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۳۱ _ تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم به رد اصل مال در جرم انتقال مال غیر
۴۸ صفحه پالتویی - چاپ اول - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۶۰۰۰ تومان #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه #حقوق_جزا #جرایم_علیه_اموال #انتقال_مال_غیر #تلف_حکمی_مال #انتقال_های_بعدی شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۲۴۲۲۵۵
۶,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

نشست نقد رأی ۳۲ _ جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آثار آن
۶۴ صفحه پالتویی - چاپ اول - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۸۰۰۰ تومان #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه #اراضی #کاربری_زمین #دعاوی #باغ #مرور_زمان #تغییر_کاربری #تشخیص_اراضی شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۲۴۲۴۸
۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه پالتویی – جلد ساده

چاپ اول

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
فاطمه افشاری چاپ اول - ۶۴ صفحه - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان #مفهوم_شناسی #معیار_تمایز #موسسه_دولتی #شرکت_دولتی #موسسه_عمومی_غیر_دولتی #نظام_حرفه_ای #نظام_صنفی #صلاحیت_ایجاد_تشکیلات #ماده_۱۸۷_قانون_برنامه_توسعه #خدمات_عمومی #درآمدها #معاملات #نظارت_قضایی #شخصیت_حقوقی_مستقل #مرکز_وکلا_قوه_قضاییه #کارشناسان_رسمی_دادگستری #مرکز_مشاوران_خانواده_قوه_قضائیه #ماهیت_حقوقی_مرکز_وکلا #انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

حقوق بیمه جنایی – ساز و کارهای بیمه در متنوع‌سازی پاسخ‌دهی به جرایم عمدی
نعیم سهامی ـ مهرداد رایجیان اصلی چاپ اول - ۱۹۲ صفحه - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه #حقوق_بیمه #جرایم_عمدی #بیمه_اموال #بیمه_مسئولیت #بیمه_زیان_پولی #بیمه_اشخاص #حمل_و_نقل_دریایی #حمل_و_نقل_زمینی #بیمه_محصولات_کشاورزی #بیمه_هواپیما #بیمه_ماشین_آلات #بیمه_شخص_ثالث #بیمه_تضمین #بیمه_جمعی #بیمه_کلی #بیمه_عدم_صداقت_کارمند #بیمه_کلاهبرداری #بیمه_خسارت_تنبیهی #اثبات_زیان #فرانشیز #بیمه_جنایی #بیمه_احتیاطی #مدیریت_ریسک #جبران_ترمیم #اصل_نفع_بیمه_پذیر #اصل_حسن_نیت #اصل_غرامت #اصل_قائم_مقامی #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۰۰۶۴۸
۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

آذر ۱۳۹۹

دارد

دارد

خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی
اکبر میرزانژاد جویباری ـ رضا خشنودی چاپ اول - ۳۰۴ صفحه - آذر ۱۳۹۹ قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت_مالی #سیستم_بانکی #خسارت_قابل_جبران #دین_دستگاه_دولتی #دین_ناشی_از_استخدام #فوت_مدیون ##ضامن_مستقل #دیه #بیمه #مقصر_حادثه #تغییر_فاحش_قیمت_سالانه #وجه_التزام #انتهای_زمان_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۰۰۶۲۲
۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۸ – تابستان۹۸
#آموزش_دادگستری_استان_تهران #انتشارات_قوه_قضاییه مدیرمسئول: احسان مظفری چاپ پاییز ۱۳۹۹ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان #مجله_قضاوت
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره۹۹ _ پاییز۹۸
  مدیرمسئول: احسان مظفری چاپ پاییز ۱۳۹۹ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان #مجله_قضاوت #آموزش_دادگستری_استان_تهران #انتشارات_قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه رای – شماره ۲۴ – مطالعات آرای قضایی
فصلنامه رای شماره ۲۴ - مطالعات آرای قضایی - پاییز ۱۳۹۷ #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه ۱۶۸ صفحه - چاپ دی ۱۳۹۹ رقعی - ۳۲۰۰۰ تومان #تحلیل_آرای_قضایی #تحلیل_حقوقی #رسیدگی_قضایی #نقد_رای #دیوان_عالی_کشور #دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_تجدیدنظر
۳۲,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

فصلنامه علمی – تخصصی قضاوت، شماره ۱۰۰ ـ زمستان ۱۳۹۸
مدیرمسئول: احسان مظفری چاپ زمستان ۱۳۹۹ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان #مجله_قضاوت #آموزش_دادگستری_استان_تهران #انتشارات_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان

مجلات و نشریات

اندازه وزیری – جلد ساده

چاپ اول

اسفند ۱۳۹۹

دارد

دارد

جستارهایی در جامعه‌شناسی کیفری
مترجمان: سید دُرَید موسوی مجاب - مریم مهذب کتاب حاضر ترجمه مقالاتی از نویسندگان مختلف است. چاپ اول - ۶۲۰ صفحه - دی ۱۳۹۹ قیمت: ۹۸۰۰۰ تومان #جامعه_شناسی_جنایی #جرم_شناسی #تحول_کیفری #ارزش_های_کیفری #کنترل_اجتماعی #کنترل_جرم #فرهنگ_در_جامعه_شناسی_مجازات #تاثیر_رسانه_ها_بر_جامعه_شناسی_کیفری #سیاست_کیفری #عدالت_اجتماعی #جرم_شناسی_انتقادی #نابرابری_اجتماعی #زندان #قضاوت #انسانیت #حقوق_جامعه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۱۳۰
۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

مسئله‌شناسی ازدحام جمعیت زندان در ایران
شهید شاطری‌پور اصفهانی ناظر علمی: دکتر حمید بهره‌مند چاپ اول - ۱۱۲ صفحه - دی ۱۳۹۹ #زندان #حبس #حبس_ابد #سیاست_کیفری_سزاگرا #کاهش_جمعیت_زندان #باز_اجتماعی_کردن_محکومین #عدالت_کیفری #ارتقای_شفافیت #رویکرد_ترمیمی_در_سیاست_کیفری #مجازات_های_اجتماعی #زندانیان_آسیب_پذیر #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۵۵۳۰۱۷
۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

امنیت قضایی
نویسندگان: محمدامین کیخافرزانه، مجید نجارزاده، احسان آهنگری ناظر علمی: دکتر بهزاد پورسید چاپ اول - ۱۲۴ صفحه - دی ۱۳۹۹ #امنیت_قضایی #موضوع_امنیت_قضایی #احساس_امنیت_قضایی #تحدید_قدرت #نظم_عمومی #نظارت_قضایی #حقوق_شهروندی #حقوق_اساسی #ممنوعیت_های_قانونی #اصل_قانونی_بودن_جرایم #تفتیش #شکنجه #بازداشت_خودسرانه #حرمت_متهم #جبران_خسارت_ناشی_از_قضاوت_اشتباه #استقلال_قضایی #تفکیک_قوا #استقلال_قاضی #امنیت_شغلی #آسیب_های_ساختاری #آسیب_های_رفتاری #افزایش_امنیت_قضایی #اصلاحات_ساختاری #توسعه_دیوان_عدالت #انتشار_موضوعی_رویه_قضایی #تنقیح_قوانین #اجرای_احکام_قضایی #پژوهشگاه_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۵۵۳۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب

اندازه رقعی – جلد ساده

چاپ اول

دی ۱۳۹۹

دارد

دارد

درس‌گفتارهای مبانی فقهی-حقوقی گزارشگری فساد (آیت‌الله عباس کعبی)
چاپ اول - ۱۵۲ صفحه - بهمن ۱۳۹۹ قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان #فساد #فقه #رشوه #کارگزار_حکومتی #تصرف_باطل #شفافیت #اقناع_افکار_عمومی #گزارش_فساد #گزارشگری_فساد #امر_به_معروف #نهی_از_منکر #پیشگیری_از_مفاسد #حفظ_مصالح #سلسله_مراتب #واجب_کفایی #واجب_توصلی #فساد_ستیزی #سیاست‌های_حمایتی #سیاست‌های_تشویقی #احیای_حقوق_عامه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۵۵۳۰۲۴
۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب

چاپ اول

اندازه رقعی – جلد ساده

بهمن ۱۳۹۹

دارد

دارد