نمایش 1–24 از 35 نتیجه

مرکز آموزش قوه قضاییه به عنوان متولی آموزش در قوه قضاییه، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین منابع مختلف آموزشی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی قضات و کارکنان، این مهم را فراهم نماید.

اداره کل آموزش قوه قضاییه

مختصر کاربردی قواعد عمومی قراردادها

۸۵,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

نقد نگارشی آرای قضایی

۵۵,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

حقوق کیفری محیط زیست

۲۶,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

دعاوی تخلیه و اجاره بها

۱۷,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

اداره کل آموزش قوه قضاییه

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

۳۶,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

اداره کل آموزش قوه قضاییه

جرایم پزشکی، دارویی و غذایی

چاپ تمام
در انبار موجود نمی باشد

اداره کل آموزش قوه قضاییه

حقوق ثبت کاربردی

چاپ تمام
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۹۲,۰۰۰ تومان