مشاهده همه 4 نتیجه

مجموعه 18 جلدی پیشینه رویه قضایی در ایران شامل آرا و مواد قانونی از سال 1307 تاکنون، قوانین مرتبط، آرای قضایی مرتبط، نظریه‌های مشورتی، آرای وحدت رویه، نظرات تفسیری، مشاوره تلفنی و …