اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی

۱۰,۰۰۰ تومان

رقعی _ 200 صفحه _ چاپ اول

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار