تحقیقات مقدماتی در سوانح هوایی (به انضمام، قوانین، کنوانسیون ها و ضوابط مرتبط)

۲۰,۰۰۰ تومان

رقعی _  336 صفحه _ چاپ اول

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار