درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری  

۱۲,۰۰۰ تومان

دکتر عبدالعلی توجهی

تهیه و تنظیم: علی‌اصغر آشوری – علی ترابی‌پور
ناظر علمی: دکتر عبدالعلی توجهی
چاپ دوم – ۸۰صفحه – اردیبهشت۱۳۹۹

موجود در انبار