مطالعه موردی مسائل حقوقی موجر و مستاجر

۱۶,۰۰۰ تومان

حسین اعظمی چهاربرج
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ سوم – ۱۴۴ صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

موجود در انبار