مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوقی اداری امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی های قضایی

۱۸,۵۰۰ تومان

رقعی _ 192 صفحه _ چاپ اول

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار