دوره مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶) (دوره مجلدات موجود)

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه مجلدات موجود مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال‌های 1374 تا 1396 (جلد 1 تا 23 باستثنای سال‌های ۸۱ و ۸۴ و ۹۳ و ۹۴)

*هر کدام از کتاب‌های فوق در این وبسایت به صورت تک‌جلدی هم به فروش می‌رسد.


#اداره_وحدت_رویه
#دیوان_عالی_کشور

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار