نمایه موضوعی مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشورازسال ۷۴ تا سال ۹۹ (چاپ دوم)

۳۰,۰۰۰ تومان

نمایه موضوعی مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۷۴ تا 1399

چاپ دوم: فروردین 1401

#آرای_وحدت_رویه
#دیوان_عالی_کشور

 

مشروح مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1374 تاکنون (سال 1398) در 30 جلد منتشر شده است، اما تعداد زیاد مجلدات این مجموعه و فراوانی مباحث مندرج در آنها، دسترسی موضوعی به این آراء و نظرات را دشوار کرده است. معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا، اقدام به استخراج راهنمای موضوعی در قالب نمایه در سه دسته کلی حقوقی، کیفری و آیین دادرسی کرد. در این کتابچه راهنما، موضوعات محوری جلسات اصراری و وحدت رویه استخراج شده و در اختیار قضات، وکلا و حقوقدانان محترم قرار داده شده است.

شابک: 9786229809228

 

موجود در انبار