مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲ – سال ۱۳۷۵)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

#دیوان_عالی_کشور
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک:

 

موجود