آیین دادرسی کیفری ـ احمدرضا عابدی (چاپ هشتم)

۵۱۰,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ هشتم ـ مرداد 1402
وزیری – 672 صفحه

(در راستای حمایت از تولید ملی این کتاب با کاغذ مازندران چاپ شده است)

#انتشارات_قوه_قضاییه
#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801683

موجود