آیین دادرسی کیفری

۸۵,۰۰۰ تومان

ویراست جدید
احمدرضا عابدی – مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ دوم – ۶۸۰ صفحه وزیری

#انتشارات_قوه_قضاییه
#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه

موجود در انبار