تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی کارا – قواعد مسئولیت مدنی

۱۸,۰۰۰ تومان

ترجمه: علیرضا شکوهیان، حامد ادریسیان
ناظر علمی: مجتبی قاسمی

چاپ دوم – ۱۲۸صفحه – فروردین۱۳۹۹

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار