در حال نمایش 45 نتیجه

مرکز آموزش قوه قضاییه به عنوان متولی آموزش در قوه قضاییه، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین منابع مختلف آموزشی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی قضات و کارکنان، این مهم را فراهم نماید.

۵۱۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

حقوق رقابت و آیین دادرسی آن

۵۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

نقد نگارشی آرای قضایی

۵۵,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

حقوق کیفری محیط زیست

۲۶,۰۰۰ تومان
چاپ تمام
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

پرسش و پاسخ حقوقی امور مدنی ـ تجاری

۶,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

نگرشی کاربردی به دستور موقت

چاپ تمام