جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی (چاپ نهم ـ ویراست جدید)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

محمد بارانی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چا نهم (ویراست جدید) تیر 1403

چاپ هشتم – شهریور 1402

این کتاب در چاپ هفتم، اسفند 1401 بروزرسانی شد.

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

#جعل_و_تزویر
#جعل_اسناد_رسمی
#کلاهبرداری #جعل
#جعل_گواهی_پزشکی
#جعل_مهر
#سند_مجعول
#سفید_امضا
#اسناد_دولت_های_خارجی

شابک:9786004801744

موجود