جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی – چاپ ششم

۷۰,۰۰۰ تومان

محمد بارانی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ ششم – 232 صفحه – اردیبهشت 1401
این کتاب در چاپ چهارم، اسفند 1399 بروزرسانی شد.

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

#جعل_و_تزویر
#جعل_اسناد_رسمی
#کلاهبرداری #جعل
#جعل_گواهی_پزشکی
#جعل_مهر
#سند_مجعول
#سفید_امضا
#اسناد_دولت_های_خارجی

شابک:9786004801744

موجود در انبار