راهبردهای پیشرفت قوه قضاییه در بیانات رهبر معظم انقلاب

۲۵,۰۰۰ تومان

 

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

چاپ دوم – ۱۶۷صفحه
ویرایش دوم – اردیبهشت۱۳۹۹

موجود در انبار