جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی (چاپ سوم)

۹۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر لیلاسادات اسدی


چاپ سوم – ۳۶۰ صفحه
ویرایش جدید – مهر ۱۴۰۰
قیمت: ۹۰.۰۰۰ تومان

#زناشویی
#حقوق_خانواده
#قوانین
#رویه_قضایی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۷۵

 

موجود در انبار