جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی (چاپ چهارم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر لیلاسادات اسدی


چاپ سوم – ۳۶۰ صفحه
ویرایش جدید – اردیبهشت1402

قیمت: 150000 تومان

#زناشویی
#حقوق_خانواده
#قوانین
#رویه_قضایی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۷۷۵

 

موجود