تعدد جرم – علمی کاربردی 

۱۷,۵۰۰ تومان


به انضمام آرای دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی
نویسنده: مسعود بسامی
چاپ اول – ۱۴۰صفحه – زمستان۱۳۹۸

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار