امکان توسعه ضمانت اجراهای غیرکیفری

۱۴,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم: ولی‌اله صادقی

ناظر علمی: عبدالعلی توجهی
چاپ اول – ۹۲صفحه – خرداد۱۳۹۹

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار