مستثنیات دین در حقوق ایران؛ نگرشی کاربردی (چاپ ششم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: رضا شاه‌حسینی انگاسی

#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

چاپ ششم ـ اردیبهشت 1403
رقعی – 167صفحه
قیمت: 58000 تومان

#مصادره_اموال
#توقیف
#شناسایی_اموال
#مسکن #ماشین #درآمد
#رویه_قضایی
#آیین_رسیدگی #قانون

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۶۷

موجود