شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوقی جدید ـ دوجلدی 

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چاپ سوم – دوجلدی – زمستان۱۳۹۸

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار