معیارهای شناسایی شرکت‌های دولتی 

۱۲,۰۰۰ تومان

دکتر عباس توازنی‌زاده
محمدقاسم تنگستانی

چاپ دوم – ۸۰ صفحه – فروردین۱۳۹۹

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801102

موجود