نشست نقد رأی ۲۲ ـ اختلاس و پولشویی

۱۶,۰۰۰ تومان

شماره ۲۲ نشست نقد رای

۸۸ صفحه پالتویی
چاپ دوم – اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#نقد_رای #اختلاس #پولشویی
#سیستم_بانکی #رد_مال
#اموال_دولتی #جبران_خسارت
#تحصیل_مال_نامشروع
#فساد_مالی #ارتشا
#اختلاس_باندی #جعل_سند
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485285

 

موجود