راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی (چاپ پانزدهم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: حسین اقدامی و همکاران
رقعی – جلد نفیس – 480 صفحه

چاپ پانزدهم – اردیبهشت 1402

چاپ چهاردهم ـ فروردین 1401

چاپ سیزدهم ـ فروردین 1401
چاپ دوازدهم – آذر 1400
چاپ یازدهم – مرداد 1400
چاپ دهم – اسفند 1399
چاپ نهم – آبان 1399
چاپ هشتم – فروردین 1399

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800518

موجود