مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر ـ رقعی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

حسین رازانی

296صفحه – رقعی – اردیبهشت ۱402
چاپ دوم

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801

موجود