مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر – حسین رازانی (قطع رقعی)

۳۴,۰۰۰ تومان

حسین رازانی

۲۷۲صفحه – رقعی – فروردین۱۳۹۹
چاپ اول

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801

موجود در انبار