فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۶ 

۳۰,۰۰۰ تومان

چاپ اردیبهشت ۱۳۹۹

#قوه_قضاییه
#آموزش_دادگستری_استان_تهران
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

در انبار موجود نمی باشد