آسیب‌شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران

۳۵,۰۰۰ تومان

دکتر حمید بهره‌مند

چاپ سوم – ۲۸۰صفحه – اردیبهشت۱۳۹۹

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800235

موجود