تحقیقات قضایی ۶

۲۰,۰۰۰ تومان

بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی
نقض تعهدات قرار دادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی
استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
دسترسی به کمک های حقوقی
درباره قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

چاپ اول _ رقعی 328 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485148

موجود