تحقیقات قضایی ۶

۲۰,۰۰۰ تومان

  • بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی
  • نقض تعهدات قرار دادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی
  • استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
  • مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
  • دسترسی به کمک های حقوقی
  • درباره قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

چاپ اول _ رقعی 328 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار