تحقیقات قضایی ۷

۱۵,۰۰۰ تومان

  • تحلیل فقهی و حقوقی شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین
  • درآمدی بر مسئولیت قوه قضاییه در «احیای حقوق عامه»
  • با تأکید بر وظایف سامان ها  و نهادهای عمومی
  • نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری
  • نظام ارتقاء و ترفیع قضات دادگاه های فرانسه
  • نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه
  • امکان یا عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

چاپ اول _ رقعی 313 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485162

 

موجود در انبار