نشست نقد رأی ۱۴ _ اصل ۱۶۷ و جواز استناد به فقه در پرونده های جزایی

۴,۰۰۰ تومان

چاپ اول _ 92 صفحه_ پالتویی

نشست نقد و بررسی آرای قضایی _14

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار