آشنایی با جرم پولشویی (چاپ سوم)

۳۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با جرم پولشویی – ویراست جدید – به ضمیمه متن کامل ۴۰ توصیه گروه کاری اقدام مالی (FATF)

مرکز آموزش قوه قضاییه – دکتر محمدرضا ساکی

چاپ سوم – ۲۰۷ صفحه – دی ۱۳۹۹

 

موجود در انبار