آشنایی با جرم پولشویی (چاپ سوم)

۳۰,۰۰۰ تومان

دکتر محمدرضا ساکی
مرکز آموزش قوه قضاییه

ویراست جدید – به ضمیمه متن کامل ۴۰ توصیه گروه کاری اقدام مالی (FATF)
چاپ سوم – ۲۰۷ صفحه – دی ۱۳۹۹

شابک: 9786007706565

موجود در انبار