آشنایی با جرم پولشویی

۳۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با جرم پولشویی – ویراست جدید – به ضمیمه متن کامل ۴۰ توصیه گروه کاری اقدام مالی (FATF)

مرکز آموزش قوه قضاییه – دکتر محمدرضا ساکی

چاپ دوم – ۲۰۷ صفحه – خرداد ۱۳۹۹

 

موجود در انبار