اشخاص حقوقی: مسئولیت کیفری و آیین دادرسی

چاپ تمام

دکتر عبدالعلی توجهی 

چاپ سوم – ۸۸ صفحه – فروردین ۱۳۹۹
تهیه و تدوین: علی‌اصغر آشوری، مجید صادق‌نژاد

#چاپ_سوم
#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485186