اشخاص حقوقی: مسئولیت کیفری و آیین دادرسی (چاپ چهارم)

۲۰,۰۰۰ تومان

تهیه و تدوین: علی‌اصغر آشوری، مجید صادق‌نژاد
ناظر علمی: عبدالعلی توجهی 

چاپ چهارم – ۸۸ صفحه – آبان 1400
(چاپ چهارم این کتاب با بازبینی و بروزرسانی دکتر عبدالعلی توجهی منتشر شد)

#آیین_دادرسی_جزا
#حقوق_جزا
#اشخاص_حقوقی
#اجرای_احکام_کیفری

شابک: 9786008485186

موجود