مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری – رقعی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه قوانین انتشارات قوه قضاییه

چاپ ششم – آبان ۱۴۰۰
رقعی با جلد نفیس – ۶۸۷ صفحه
قیمت: ۱۵۰هزار تومان

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#آرای_وحدت_رویه
#آرای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
#بخشنامه_های_قوه_قضاییه
#نظریات_مشورتی
و
#آیین_نامه_های_مرتبط

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۰۶۳۷۴

موجود در انبار