قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)

۱۴,۵۰۰ تومان

چاپ دوم _رقعی _ 328 صفحه
مجموعه قوانین و مقررات

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485803

موجود در انبار