نمایش 1–50 از 231 نتیجه

پژوهشگاه قوه قضاییه از سال 1390 در قوه قضاییه شکل گرفت و در سال 1391 اساسنامه آن به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید. تحقیقات قضایی پژوهشگران، انتشار مستمر آرای قضایی و برگزاری نشست های بررسی و نقد آرای قضایی از مهمترین فعالیت های پژوهشگاه قوه قضاییه است که در این مرکز منتشر شده و در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد.