نشست نقد رأی ۲۸ ـ عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین (چاپ سوم)

۱۲,۰۰۰ تومان

اساتید مدعو؛ محسن اهوارکی، قاسم توکلی، مجتبی نورزاد، یوسف یعقوبی، جعفر افراشی، سید عطاءلله قیصری، مرادی، محمدباقر سروی، محمدباقر قربان‌وند

56 صفحه ـ پالتویی

چاپ سوم – فروردین 1401
چاپ دوم ـ آذر 1399
چاپ اول ـ مهر 1399

شابک: 9786229700693

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود