نشست نقد رأی ۲۸ _ عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین – چاپ دوم

۶,۰۰۰ تومان

اساتید مدعو؛ محسن اهوارکی، قاسم توکلی، مجتبی نورزاد، یوسف یعقوبی، جعفر افراشی، سید عطاءلله قیصری، مرادی، محمدباقر سروی، محمدباقر قربان‌وند

56 صفحه ـ چاپ دوم ـ آذر 1399
56 صفحه ـ چاپ اول ـ مهر 1399

شابک: 9786229700693

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود در انبار