فصلنامه رای شماره ۲۱ – مطالعات آرای قضایی، زمستان _۹۶

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۱۶صفحه – اردیبهشت ۱۳۹۹
#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود در انبار