مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر حقوقی _تابستان ۱۳۹۳  (تعدادمحدودی‌ازچاپ‌اول)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد محدودی از چاپ اول این کتاب موجود است با همان قیمت و تخفیف نمایشگاه فروخته می‌شود)

***چاپ اول : 88000 تومان***
چاپ دوم – ۶۳۲ صفحه – فروردین ۱۳۹۹
(قیمت چاپ دوم: 110/000 تومان)

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800334

موجود در انبار