مجله حقوقی دادگستری؛ شماره ۱۱۰ – تابستان ۱۳۹۹

۴۲,۰۰۰ تومان

 

 

چاپ بهمن ۱۳۹۹ – ۳۲۰ صفحه
قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#تحلیل_حقوقی
#رویه_قضایی
#دادگستری
#مجله_حقوقی
#قوه_قضاییه

موجود در انبار