مجموعه آرای قضایی – تجدیدنظر حقوقی – سالانه ۱۳۹۲

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چاپ سوم – رحلی – خرداد ۱۳۹۹

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#آرای_قضایی #تجدیدنظر #حقوقی

شابک: 9786007706954

موجود در انبار