قانون مجازات اسلامی – جیبی

چاپ تمام

با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳
۴۴۸صفحه – جیبی – تیر۱۳۹۹

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#کاهش_مجازات_حبس
#نحوه_اجرای_احکام_حدود
#نحوه_اجرای_احکام_دیات
#نحوه_اجرای_مجازات_ها
#آرای_وحدت_رویه
#نظریه_های_مشورتی
#بخشنامه_های_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800662