قانون مجازات اسلامی با اعمال اصلاحات جدید کاهش مجازات حبس 

۳۰,۰۰۰ تومان

با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳

۴۴۸صفحه – جیبی – تیر۱۳۹۹

#کاهش_مجازات_حبس
#نحوه_اجرای_احکام_حدود
#نحوه_اجرای_احکام_دیات
#نحوه_اجرای_مجازات_ها

#آرای_وحدت_رویه
#نظریه_های_مشورتی
#بخشنامه_های_قوه_قضاییه

موجود در انبار