قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی + آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور + نظرات مشورتی اداره کل حقوقی

۲۴,۰۰۰ تومان

چاپ چهارم – اسفند ۱۳۹۹ – ۱۲۸صفحه
ویراست جدید – قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#اجرای_حکم
#قانون_مدنی
#رای_وحدت_رویه
#نظریه_مشورتی
#قانون #مقررات

موجود در انبار