قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی + آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور + نظرات مشورتی اداره کل حقوقی۲۵۰

۷۰,۰۰۰ تومان

چاپ پنجم – آذر 1400 – ۱۲۸صفحه

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#اجرای_حکم
#قانون_مدنی
#رای_وحدت_رویه
#نظریه_مشورتی
#قانون #مقررات
#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801287

موجود