محشای قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات

۴۲,۰۰۰ تومان

تدوین: احسان مظفری
معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران
چاپ سوم ۲۸۸ صفحه – فروردین۱۳۹۹
#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود در انبار