محشای قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات

۴۲,۰۰۰ تومان

تدوین: احسان مظفری
معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران

چاپ سوم ۲۸۸ صفحه – فروردین۱۳۹۹

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک:9786004801614

موجود در انبار