فصلنامه رای – شماره ۲۳- مطالعات آرای قضایی

۳۲,۰۰۰ تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

224 صفحه – چاپ آبان ۱۳۹۹

موجود در انبار