نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگی‌های قضایی

۱۵,۰۰۰ تومان

نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگی‌های قضایی #چاپ_سوم

گزارش نشست علمی
چاپ سوم – ۱۱۴صفحه – فروردین۱۳۹۹

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود در انبار