دوفصلنامه تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی (شماره ۱)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

 سال نخست، شماره نخست، پاییز 1401 

صاحب امتیاز: پژوهشکده حقوق و قانون ایران

اعضای نخستین نشست نقد و تحلیل آراء قضایی (بر اساس حروف الفبا):

مهدی انجم‌شعاع، محسن اهوارکی، قاسم برموز، بهرام بهرامی، جعفر پوربدخشان، محمدمهدی توکلی، مهدی جوهری، بهرام درویش، محمد درویش‌زاده، محمدحسین ساکت، سام سوادکوهی، محمدجواد شریعت‌باقری، جواد طهماسبی، غلامرضا موحدیان، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری

 

 

 

موجود در انبار

شناسه محصول: 101191 دسته: