نگرشی کاربردی به چک (چاپ دهم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ نهم ـ اسفند 1402
چاپ هشتم – شهریور 1402

چاپ هفتم – فروردین 1402 (ویراست جدید)

(در راستای حمایت از تولید ملی این کتاب با کاغذ مازندران چاپ شده است)

رقعی – 216 صفحه

شابک: 9786004802000

موجود