نگرشی کاربردی به چک (چاپ ششم ـ ویراست جدید)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ ششم – شهریور 1401

رقعی – 210 صفحه

شابک: 9786004802000

موجود در انبار