نگرشی کاربردی به چک (ویراست جدید)

۳۸,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ سوم – اردیبهشت 1400

شابک: 9786004802000

موجود در انبار