نگرشی کاربردی به چک (چاپ هفتم ـ ویراست جدید)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ هفتم – فروردین 1402 (ویراست جدید)

رقعی – 216 صفحه

شابک: 9786004802000

موجود