نشست نقد رأی ۱۳ _ نقد رأی اصراری درباره آمریت در قتل عمدی

۱۰,۰۰۰ تومان

چاپ دوم _ 128 صفحه_پالتویی

آرای نقد و بررسی _13

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار