مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران (کیسیون های ماهانه قضایی سال ۱۳۹۳)

۲۵,۰۰۰ تومان

وزیری _ 420 صفحه _ چاپ اول

شابک: 9786004800280

موجود