نشست نقد رأی ۲۴ ـ قتل عمد و دفاع نامتناسب

۳,۵۰۰ تومان

چاپ اول_54 صفحه_پالتویی

نشست نقد و بررسی آراء قضایی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485698

 

ناموجود