نشست نقد رأی ۲۴ _ قتل عمد و دفاع نامتناسب

۳,۵۰۰ تومان

چاپ اول_54 صفحه_پالتویی

نشست نقد و بررسی آراء قضایی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار