تحلیل و آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان

چاپ تمام

رقعی _ 420 صفحه _ چاپ اول

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800457